İç Denetçiler

Yüksel TEKİN
İç Denetim Birimi Başkanı
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

Cengiz KARADAĞ, CGAP
İç Denetçi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Lisans)
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Yüksek Lisans)
İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Fransızca

Meral ANTEP
İç Denetçi
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye 

Selma ÜN
İç Denetçi
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

Hasan ALTUNCU
İç Denetçi
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 

Aydın KARAKAYA
İç Denetçi
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

Savaş VAROL
İç Denetçi
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye

Ufuk ÇOLAKER
İç Denetçi
Yeminli Mali Müşavir
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye

Murat AKYOL, CGAP
İç Denetçi
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat (Lisans)
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı (Yüksek Lisans)

Bilge SARIGÖL, CGAP
İç Denetçi
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme (Lisans)
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı (Yüksek Lisans)

Hacettepe Üniversitesi İç Denetim Birim Başkanlığı
İç Denetim Birimi Başkanlığı, bağlantı verilen diğer web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir.
Sayfa Sorumlusu: Murat AKYOL
icdenet@hacettepe.edu.tr