Ofis Çalışanları

Adı ve Soyadı                                    Unvanı
Ayşe DİLBEROĞLU                          Bilgisayar İşletmeni
Berat ÇUKURGÖYNÜK                    Yardımcı Hizmetli

Hacettepe Üniversitesi İç Denetim Birim Başkanlığı
İç Denetim Birimi Başkanlığı, bağlantı verilen diğer web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir.
Sayfa Sorumlusu: Murat AKYOL
icdenet@hacettepe.edu.tr